EXPLOITATIEREKENING DURATE    2011        ( alle genoemde bedragen zijn in € )

Omschrijving van de post


INKOMSTEN
01. Rente/donatiebank/giro
03. Rente effecten/spaarrekening
05. Aflossing effectennota


0,00
7.475,14
44.936,12
TOTAAL
52.411,26

UITGAVEN
02. Kosten bank/giro
04. Kosten effecten/spaarrekening
06. Kamer van Koophandel
10. Zaalhuur ed.
12. Website / Verzekering
14. Uitgekeerd bedrag
16. Saldo


10,00
112,95
26,64

461,71
24.158,79
27.641,17
TOTAAL
52.411,26


Uitgekeerde bedragen in 2011


DVC
PWA school
DVC
Klaverjasvereniging
Passage
Ouderenorganisatie
Passage
CPJ
DVC
Onder Ons
DVC
Vrijwillige hulpdienst
Trouw aan Oranje
Zorg en Welzijn
Onder Ons
Wiericke Ruiters
402,10
9900,00
692,50
480,00
600,00
1243,00
997,95
747,14
2874,82
300,00
660,00
428,92
2558,50
650,00
624,29
1000,00

TOTAAL
24.158,79


Balans per 31 december 2011        ( alle genoemde bedragen zijn in € )

Girorekening
Raborekening
Rabo spaarrekeningen
Rabo beleggingsrekeningen
0,00
1.483,63
211.250,31
0,00Kapitaal212.733,94
TOTAAL
212.733,94
 
212.733,94