EXPLOITATIEREKENING DURATE    2012        ( alle genoemde bedragen zijn in € )

Omschrijving van de post


INKOMSTEN
01. Rente/donatiebank/giro
03. Rente effecten/spaarrekening


0,00
5.282,83
TOTAAL
5.282,83

UITGAVEN
02. Kosten bank/giro
06. Kamer van Koophandel
10. Zaalhuur ed.
12. Website / Verzekering
14. Uitgekeerd bedrag
16. Saldo


22,59
24,08
0,00
423,81
11.223,31
-6.410,96
TOTAAL
5.282,83


Uitgekeerde bedragen in 2012


PKN Geref. Kerk
Passage
Klaverjasvereniging
Slagwaardig
Zorg en Welzijn
Oranjevereniging
Zorg en Welzijn
Onder Ons
Bejaarden Comité
DVC
Speelvreugd
3500,00
600,00
540,00
1559,81
650,00
2.558,50
200,00
300,00
565,00
350,00
400,00

TOTAAL
11.223,31


Balans per 31 december 2012        ( alle genoemde bedragen zijn in € )


Raborekening
Rabo spaarrekeningen


2.789,84
203.533,14Kapitaal


206.322,98
TOTAAL
206.322,98
 
206.322,98