EXPLOITATIEREKENING DURATE    2013        ( alle genoemde bedragen zijn in € )

Omschrijving van de post


INKOMSTEN
01. Rente/donatiebank/giro
03. Rente effecten/spaarrekening


15,68
5.556,94
TOTAAL
5.582,62

UITGAVEN
02. Kosten bank/giro
12. Website / Verzekering
14. Uitgekeerd bedrag
16. Saldo


19,31
478,31
8.801,80
-3.716,80
TOTAAL
5.582,62


Uitgekeerde bedragen in 2013


Passage
DVC
Bejaarden Comité
Oranjevereniging
Zorg en Welzijn
Wierickeruiters
Speelvreugd
Klaverjasvereniging
600,00
250,99
753,25
2.601,50
775,00
2.761,06
550,00
510,00

TOTAAL
8.801,80


Balans per 31 december 2013        ( alle genoemde bedragen zijn in € )


Raborekening
Rabo spaarrekeningen


2.516,10
200.090,08Kapitaal


202.606,18
TOTAAL
202.606,18
 
202.606,18