EXPLOITATIEREKENING DURATE    2014        ( alle genoemde bedragen zijn in € )

Omschrijving van de post


INKOMSTEN
01. Rente spaarrekening
03. Rente deposito


1.100,23
3.800,00
TOTAAL
4.900,23

UITGAVEN
02. Kosten bank/giro
11. Kijk op Reeuwijk
12. Verzekering
13. Boeket afsch. bestuursleden
14. Uitgekeerd bedrag
16. Saldo


10,62
92,57
434,07
60,00
14.708,70
-10.405,73
TOTAAL
4.900,23

Uitgekeerde bedragen in 2014


Buurtzorg
Passage
Tennisver. SlagWaardig;
Zorg en Welzijn
DVC
Tennisver. SlagWaardig
Speelvreugd
Klaverjasvereniging
Speelvreugd
Trouw aan Oranje
75,00
779,70
4500,00
750,00
470,00
510,00
655,00
510,00
3.750,00
2.709,00

TOTAAL
14.708,70


Balans per 31 december 2014        ( alle genoemde bedragen zijn in € )


Raborekening
Rabo doelspaarrekening


460,14
191.740,31Kapitaal


192.200,45
TOTAAL
192.200,45
 
192.200,45

( Accoordbevinding kascontrole d.d. 21-01-2015     )