EXPLOITATIEREKENING ST. DURATE   2015 (bedragen zijn in € )
Omschrijving van de post Bedrag
INKOMSTEN
01. Rente spaarrekening 1.153,33
TOTAAL 1.153,33
UITGAVEN
02. Kosten bank/giro 55,58
12. Verzekering 434,07
14. Uitgekeerd bedrag 30.177,13
TOTAAL 30.666,78
TOTAAL (saldo inkomsten en uitgaven -29.513,45
Uitgekeerde bedragen in 2015
St.Kerverland (Senioren Kerstbuffet 2014) 675,00
Passage 795,90
Oranjevereniging (Vuurwerk) 2.646,50
Klaverjasvereniging 510,00
St.Kerverland (Meubilair in de HKvW) 15.000,00
DVC volleybalver. 594,73
SDWA 2.420,00
TVSW (Jeugdkamp) 590,00
Maximiddagen 695,00
Concert in Geref.Kerk 500,00
EHBO 2.511,67
PWAschool (125 jaar viering) 1.000,00
St.Kerverland (Senioren Kerstbuffet 2015) 750,00
EHBO 1.488,33
TOTAAL 30.177,13
Balans per 31 december 2015 (bedragen zijn in € )
|
RABO rekening293,36 |
RABO doelspaarrekening162.393,64 | Kapitaal162.687,00
|
TOTAAL162.687,00 | 162.687,00
( Accoord kascontrole 2016     )