EXPLOITATIEREKENING ST. DURATE   2016 (bedragen zijn in € )
Omschrijving van de post Bedrag
INKOMSTEN
01. Rente spaarrekening 1.558,63
01. Schenking 45,91
TOTAAL 1.604,54
UITGAVEN
02. Kosten bank/giro 127,50
12. Verzekering 434,07
13. Diverse kosten 117,36
14. Uitgekeerd bedrag 14.546,54
TOTAAL 15,225,47
TOTAAL (=afname saldo) -13.620,93
Uitgekeerde bedragen in 2016
PWAschool 800,00
Speelvreugd 958,96
EHBO 525,11
Concert in Geref.Kerk 1.350,00
Oranjevereniging 2.694,90
Passage 800,00
Passage 750,00
Speelvreugd 300,00
Vrijwil.hulpdienst 289,47
Volleybalver.DVC 348,10
SDWA 3.000,00
Klaverjasvereniging 540,00
Maximiddag 750,00
Speelvreugd 690,00
Welz.St.Kerverland 750,00
TOTAAL 14.546,54
Balans per 31 december 2016 (bedragen zijn in € )
|
Bankrekening103,80 |
Spaarrekening148.962,27 | Kapitaal149.066,07
|
TOTAAL149.066,07 | 149.066,07
( Accoord kascontrole 2017     )