EXPLOITATIEREKENING ST. DURATE   2017 (bedragen zijn in € )
Omschrijving van de post Bedrag
INKOMSTEN
01. Rente spaarrekening 596,08
01. Schenking -,--
TOTAAL 596,08
UITGAVEN
02. Kosten bank 130,55
12. Verzekering 434,07
13. Diverse kosten 50,91
14. Uitgekeerde bedragen 9.482,25
TOTAAL 10,097,78
TOTAAL (=afname saldo) -9.501,70
Uitgekeerde bedragen in 2017
Speelvreugd 300,00
Samen op weg - Chr. Vrouwen ver. 625,00
Oranjevereniging 2.500,00
SDWA 2.500,00
Speelvreugd (speelweek) 750,00
Maximiddag 650,00
Volleybalver.DVC 507,25
Welz.St.Kerverland 900,00
Uitv. Oratorium Jozef 750,00
TOTAAL 9.482,25
Balans per 31 december 2017 (bedragen zijn in € )
|
Bankrekening381,02 |
Spaarrekening139.183,35 | Kapitaal139.564,37
|
TOTAAL139.564,37 | 139.564,37
( Accoord kascontrole 2018     )