EXPLOITATIEREKENING ST. DURATE   2018 (bedragen zijn in € )
Omschrijving van de post Bedrag
INKOMSTEN
01. Rente spaarrekening 137,64
01. Schenking J. Kon 23-7-2018 100,00
TOTAAL 237,64
UITGAVEN
02. Kosten bank 120,32
12. Verzekering 434,07
13. Diverse kosten 245,88
14. Uitgekeerde bedragen 9.750,00
TOTAAL 10,550,27
TOTAAL (=afname saldo) -10.312,63
Uitgekeerde bedragen in 2018
Speelvreugd 300,00
Klaverjasvereniging 540,00
DVC 1.250,00
Oranjevereniging 2.500,00
Samen op weg - Chr. Vrouwen ver. 480,00
SDWA 2.230,00
DVC 480,00
TV Slagwaardig 250,00
Speelvreugd (huttenbouw) 225,00
Maximiddag 475,00
Speelvreugd (sinterklaasfeest) 270,00
Welz.St.Kerverland (kerstbuffet) 750,00
TOTAAL 9.750,00
Balans per 31 december 2018 (bedragen zijn in € )
|
Bankrekening220,75 |
Spaarrekening129.030,99 | Kapitaal129.251,74
|
TOTAAL129.251,74 | 129.251,74
( Accoord kascontrole 04-2019     )