EXPLOITATIEREKENING ST. DURATE   2019 (bedragen zijn in € )
Omschrijving van de post Bedrag
INKOMSTEN
01. Rente spaarrekening 14,89
TOTAAL 14,89
UITGAVEN
02. Kosten bank 119,36
12. Verzekering 434,07
13. Diverse kosten 43,41
14. Uitgekeerde bedragen 9.150,00
TOTAAL 9.746,84
TOTAAL (=afname saldo) -9.746,84
Uitgekeerde bedragen in 2019
EHBO (cursus) 415,00
Klaverjasvereniging 540,00
Oranjevereniging (Koningsdag) 3.000,00
Samen op weg - Chr. Vrouwen ver. 230,00
SDWA (dorpenfeest en seniorenuitje) 3.000,00
DVC (beachvolleybaltoernooi) 365,00
Speelvreugd (huttenbouw) 300,00
Maximiddag (uitstapje senioren) 400,00
St.Huiskamer van Waarder (kerstbuffet) 900,00
TOTAAL 9.150,00
Balans per 31 december 2018 (bedragen zijn in € )
|
Bankrekening258,91 |
Spaarrekening119.260,88 | Kapitaal119.519,79
|
TOTAAL119.519,79 | 119.519,79
( Accoord kascontrole 08-2020     )