EXPLOITATIEREKENING ST. DURATE   2020 (bedragen zijn in € )
Omschrijving van de post Bedrag
INKOMSTEN
01. Rente spaarrekening 12,44
TOTAAL 12,44
UITGAVEN
02. Kosten bank 119,38
12. Verzekering 434,07
13. Diverse kosten 43,41
14. Uitgekeerde bedragen 2.207,96
TOTAAL 2.804,82
TOTAAL (=afname saldo) -2.804,82
Uitgekeerde bedragen in 2020
Klaverjasvereniging 700,00
Speelvreugd - Intocht Sinterklaas 300,00
Speelvreugd - Sport en spel 350,00
Speelvreugd - Drive Trough Sint 203,96
St.Huiskamer van Waarder (kerstbuffet) 654,00
TOTAAL 2.207,96
Balans per 31 december 2020 (bedragen zijn in € )
|
Bankrekening254,09 |
Spaarrekening116.473,32 | Kapitaal116.727,41
|
TOTAAL116.727,41 | 116.727,41
( Accoord kascontrole 04-2022     )